Παραλαβή & Ελαττωματικά προϊόντα

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, οφείλετε να ελέγξετε ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία σας και να επισημάνετε, σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ανωμαλία σχετική με τυχόν ελαττώματα, την ποσότητα καθώς και με το μέγεθος των προϊόντων, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου (+30 22970-28628) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (sales@seayouconcept.gr) για αυτές τις παρατηρήσεις εντός 15 ημερών. Οποιαδήποτε αίτηση διατυπωθεί εκτός αυτής της προθεσμίας δε θα μπορεί να γίνει δεκτή και απαλλάσσει την Sea You Concept από κάθε ευθύνη προς τον πελάτη, με αποτέλεσμα να λογίζεται ότι αποδέχεστε τα προϊόντα ως έχουν κατά την παράδοσή τους και να μην μπορεί να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή τους.

Αν τηρηθούν τα ανωτέρω και εφόσον τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να τα αποστείλετε μέσω ΓΕΝΙΚΗΣ εντός το αργότερο 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στην εξής διεύθυνση : SEA YOU AEGINA, ΑΙΑΚΟΥ & ΣΠΥΡΟΥ ΡΟΔΗ, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΚ: 18010, Τηλ.: 22970-28628. Τα έξοδα αποστολής σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων δεν θα γίνει δεκτή παρά μόνον για προϊόντα που έχει διαπιστωθεί ότι είναι όντως ελαττωματικά και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία και τις αρχικές σημάνσεις επί των προϊόντων. Σας ενημερώνουμε ότι ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα να φορεθούν και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον ιστότοπό μας φωτογραφίες λόγω αναμενόμενων διαφοροποιήσεων κατά την λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών. Σε περίπτωση που κατόπιν της παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία μας και εφόσον διαπιστωθεί η ελαττωματικότητά τους και από εμάς, θα επικοινωνήσουμε εντός 15 ημερών με εσάς ώστε να μας δηλώσετε ενυπόγραφα (με email ή fax) αν επιθυμείτε είτε εφόσον έχετε ήδη καταβάλει το τίμημα, την επιστροφή του τιμήματος και τον τρόπο επιστροφής του, είτε την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με ίδια προϊόντα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, ή με ίσης αξίας προϊόντα.

Αλλαγές προϊόντων

Για τις αποστολές εντός Ελλάδας η επιστροφή γίνεται εντός 15 ημερών μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ με χρέωση του πελάτη.

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος και να συμπεριλαμβάνετε επίσης και απόδειξη λιανικής πώλησης.

Στη συνέχεια καλείστε να υποβάλετε μια νέα παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας επιλέγοντας το είδος με το οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σας, σημειώνοντας στα σχόλια της παραγγελίας ότι πρόκειται για αλλαγή.

Επιστροφή χρημάτων

Στην περίπτωση που απαιτείται η επιστροφή των χρημάτων σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο sales@seayouconcept.gr, αναφέροντας το όνομα σας, τον κωδικό παραγγελίας σας καθώς και το IBAN στο οποίο θα θέλατε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.

Ακύρωση παραγγελίας

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 22970-28628 ή μέσω email στο sales@seayouconcept.gr.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage